Ang Pinaglahuan | Camsy Ocumen

[Tunghayan dito.]


Mga Panuto sa Paghihintay | Camsy Ocumen

Kukuwadruhan ng lumulubog na araw ang kubo sa gitna ng bukid.
Mula sa loob, susuyurin ng babae ang mga bato at mga balat ng palay
sa bilao ng bigas sa kanyang kandungan. Papanoorin niya itong gumawa ng alon
sa ligid ng kanyang mga daliri. Iisipin niya, sandali na lang.

Iisipin niyang babalik siya.
Hahakutin niya ang mga butil sa kanyang kamay
at saka hahayaan itong umagos pabalik sa bilao.
Lalangitngit ang kubo at tila manggagaling sa likod ang ingay,
tila may papasok. Lilingon siya—
ngunit hangin lang ang siyang sasalubong.

Sa labas, walang magagawa ang bukid kundi malunod
sa tuluyang pagbuhos ng araw ng pula sa paligid.
Mula sa loob, iisipin niyang dumudugo ang bukid
o di kaya’y nasusunog.

Unang inilathala ng UP Quill noong 2007 sa Isn’t This That Universe: Sitting Amok XVI