Painted Bird* | Nikka Osorio

Nang buksan ang hawla,
hindi umiimik ang makulay na ibon.
Kinailangan pang bugawin siya
palabas.

Bahagya niyang ikinampay
ang mabibigat na pakpak
bago tuluyang sumalimbad.

Muli, sabik siyang lumipad
patungo sa mga dating katulad

at nagulat sa kanilang
pagsalubong: matutulis na tukang
tumungkab sa estrangherong kulay.

Sa pandinig ng mga dumakip,
bitak-bitak ang awit ng pinalaya.

Dumami ang mga ibong
sumalakay sa kaniya. Pinalilibutan siya.
At sa malayo, nangingibabaw ang iisang kulay
ng kanilang mga balahibo.

Nilakasan niya ang pag-awit
(waring umaasa na makilala pa
ang kaniyang tinig)

ngunit patuloy sila sa pagpunit
sa kaniyang laman.

Sa paningin ng mga nagpalaya,
kinukulayan siyang muli.

 

*Pagkatapos ni Jerzy Kosinski. . .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s