Orbit | Mailan Falculan

Maingat at mainam, sinasaulo kita.
Sinasaulo ko ang iyong tangkad at tindig,
ang bawat lubog at umbok:
dito ang mga tungki, dito ang mga kanto,
dito ang pinakapusod ng iyong likot, at likaw, at libog.
Sinasaulo kita upang hindi ko mapagkamalang ikaw
ang mga estranghero sa daan,
upang sa pagkakataong magkasalubong muli,
makilala pa kita. Sapagkat nagbabago lamang ng pangalan
ang mga kalsada, riles at tulay, ngunit hindi ang mga landas
na binubuksan nila sa mga pagdating at paglisan. Pasikot-sikot
ngunit paikot-ikot lamang. Umiikot, umiikot
ang lahat. Sana makilala mo rin ako
sa susunod nating paghaharap.

Unang nailathala noong 2009 sa What Voices? sa pamamatnugot ni Carlos M. Piocos III

Advertisements


. . .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s