Ang Kumpesyonaryo | Kevin Moses Bautista

 

I.

Nauubusan na ng sasabihin ang konduktor, hanggang sa huling paspas. Baclaran, Baclaran, hinintay kong lumagpas.

Kinalabit kita, sinabi sa halik na ihahatid kita

at sa pinakaliblib na kanto nangusap. Sa katahimika’y makakapa ang estero, ang mga tubong ginapangan ng tuyong lumot, ng burak ng Maynila.

 

II.

Noong gabing iyon, isina-mapa niya ang aking katawan: ang tainga ay siya, ang pawis na marahang namumuo sa batok ay siya, ang magaganit na masel sa paghawak ng manibela ay siya.

 

III.

Sabihin nating nasa magkabilang panig tayo ng kalsada at tanging mga titig lang ang makapagpapalipas ng oras. Hawak mo ang softdrinks na nakasupot (dumura ka pa), na sa pagsipsip ay ang paninikip ng plastik.

Ang daa’y dahan-dahang nabibitak. Ginunita ko ang yapos na kung susukati’y isang libong dipa ang pagitan sa’yo. Hindi ka man makarinig ng mga hiyaw mula sa kabilang panig (na ngayo’y kabilang kalsada

 

at maya-maya pa’y kabilang ibayo ng siyudad

 

 

 

at kung ipagpapaumaga pa’y isang probinsya ang agwat), sabihin sa akin kung paano mabibigyang-lunas ang kati sa anit at ang talinghaga ng paano’t bakit.

 

Unang nailathala sa Puwang: Koleksyon ng Tula 2010 sa pamamatnugot nina Kevin Moses Bautista, Maria Ana Fajardo, Katherine Gonzales, at Kenneth Roy Sentillas, sa patnubay ni Carlos M. Piocos III. . .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s