May Isang Gabi | Princess F. Marasigan

May isang gabing
tinanong ko sa ’yo kung para saan ang pulang tuldok
ng liwanag sa tuktok ng mga tore.
Para makita kamo
ng mga eroplanong lumilipad kung gabi. Pag’tapos
ay nagpaliwanag tungkol
sa mga kalkuladong pundasyon, mga kahingiang sukat
ng mga kable.
Naulinigan ko na lamang ang bahaging ito dahil
nakatitig ako noon sa kampanaryo
na mula rito ay parang kasingtaas ng mga tore.
Walang nagkusang magsabit ng ilaw dito pero
maririnig ang kalatong tuwing kukumpas
ang alas-sais. Alam mong madalas kong malimutan
kung anong mas mabilis maglakbay—liwanag
o tunog,
ngunit mas gusto ko ang pagkabuo ng huli:
ang nagmamadaling pag-akyat ng mga palapag maabot lamang
ang takdang oras,
ang pagkiskis ng palad
sa hinihilang lubid, ang pahinga
para sa alingawngaw at marahil
ang pag-uwi ng maraming kalyo sa kamay.

Kanina may nakita akong hilera
ng mga ilaw na sumisingit sa pagitan ng mga gusali
at paglaon ay maglalaho.
Inakala ko itong MRT at inasahan
ang iyong boses na magsabing maghahatinggabi na,
o isang paliwanag.

Nang huli kitang nakita ay hindi talaga kita nakita.

Nakatayo ako noon sa isang dako kung saan
maririnig ang langitngit ng pinto at puwede pang
ipagpalagay panandalian
na ito’y dahil sa isang pag-alis
o isang pagdating. Naintindihan kong sa tamang pusisyon
na may tamang anggulo,
maaring magparaya ang katahimikan
ng ilang daplis na segundo—tatlo, dalawa
—na maaari pang magtangan ng ilang yapak, ilang salita—
isa—
bago maging ganap na totoo.

Alan, hinahanap kita sa mga kalsada ng Timog.
Kung saan ang mga ilaw ay hindi umiiwas kundi
malugod sa mga katawang bumabangga,
at napakaraming mga tore.
Kung sakaling masyado ka nang malayo, lumingon ka.

Kung sakaling maulap,
binabanggit ko ngayon sa tula ang iyong pangalan
at mas tapat ang tinig.

Unang inilathala ng UP Quill noong 2009 sa Ganito Kami Umibig: Sitting Amok XVII

Advertisements


. . .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s